Jestem Mamą Super Dziecka.

Macierzyństwo może być trudnym tematem dla wielu kobiet ze zróżnicowanymi cechami płciowymi. Niektóre z nas zostają biologicznymi matkami, inne nie. Niektóre decydują się na adopcję. Inne wybierają życie bez dzieci.

Ale wszystkie jesteśmy tu dzięki naszym mamom. Dla nich bardzo często informacja o interpłciowości dziecka jest niezwykle przytłaczająca.

Dlatego dziś publikujmy wpis autorstwa Kasi – Mamy Super Dziecka.

“Kiedy okazało się, że moje dziecko nie jest typowym noworodkiem ogarnął mnie strach i panika. Byłam przerażona i wiem, że Wy również się baliście albo nadal boicie. 

Doskonale pamiętam te wszystkie pobyty w szpitalu, natłok informacji, które w gruncie rzeczy nie rozjaśniały w mojej głowie sytuacji w jakiej się znalazłyśmy. Strach, obawa, lęk o jej przyszłość.

Macierzyństwo jest tematem, które dla nikogo nie stanowi tajemnicy a mimo to , każda kobieta kiedy staje na progu swojego macierzyństwa jest przerażona.

A jak bardzo przerażona może być mama interpłciowego dziecka? Trudno znaleźć odpowiednie słowa aby opisać ale dla mnie z tego strachu i obaw po latach zrodziła się siła.

Przez długi czas nie potrafiłam się w tym wszystkim odnaleźć. Czułam, że ja i moja córka jesteśmy oceniane, bo Ona nie wpisuje się w społecznie przyjęty obraz typowej dziewczynki. Posiadanie zróżnicowanych cech płciowych przez moją córkę wielokrotnie powodowało, że spotykała się ona z aktami przemocy i nietolerancji. A mnie jako rodzicowi – opiekunowi pękało serce i jedyne co mogłam robić to tłumaczyć jej, że jej ciało jest różne od typowych i jest wyjątkowa przez cech jakie posiada. W domu, wśród bliskich budowała swoją wartość.

Dzisiaj minęło prawie 15 lat naszego wspólnego życia, Natalia jest wspaniałym człowiekiem. Jest wyjątkową młodą kobietą, dobrą i wrażliwą. Realizuje swoje marzenia i w pełni wykorzystuje swoją wyjątkowość. Ma wielu znajomych, nawiązuje relacje z rówieśnikami, przeżywa pierwsze miłości. 

Wszystkie moje lęki i obawy nie sprawdziły się.

Chcę Wam powiedzieć, że nasze dzieci są Super Dziećmi”

Please follow and like us:

Już jutro Dzień Mamy!

Już jutro Dzień Mamy! A już dziś film AudrXY z polskimi napisami! W tym odcinku rozmawia ze swoją mamą o poczuciu winy, izolacji i problemach, które miała kiedy dowiedziała się, że jej córka ma cechy interpłciowe i o tym jak sobie z tym poradziła.

Please follow and like us:

Sytuacja osób interpłciowych w Europie 2020

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej opublikowała dziś rezultaty badania sytuacji osób LGBTI: https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results#TabPubFindingsQA1 

“Osoby interpłciowe są bardziej dyskryminowane niż jakakolwiek inna grupa LGBTI – prawie dwie trzecie (62%) była dyskryminowana w co najmniej jednej dziedzinie życia w roku poprzedzającym badanie.

Jedna na trzy osoby uważa zastraszanie i przemoc za główny problem osób interpłciowych, a nieco mniej niż 1 na 3 (29%) twierdzi, że głównym problemem jest to, że ludzie błędnie postrzegają interpłciowość jako chorobę.

Osoby interpłciowe są dwukrotnie bardziej narażone na przemoc fizyczną lub seksualną niż średnia w grupie LGBTI. Dwadzieścia dwa procent (22%) zgłasza takie ataki, w porównaniu z 12% gejów i 10% lesbijek.

Wiele osób interpłciowych podkreśla brak świadomej zgody na procedury medyczne, które przeszły. 62% twierdzi, że nie wyraziło w pełni świadomej zgody na zmianę swoich cech płciowych przed pierwszym zabiegiem chirurgicznym. Prawie połowa twierdzi, że nie udzieliło świadomej zgody na terapię hormonalną lub inne rodzaje zabiegów medycznych.

Sytuacja osób interpłciowych jest jeszcze bardziej skomplikowana, gdy mamy do czynienia z codzienną biurokracją. Wśród osób, które zarejestrowały swój stan cywilny lub płeć w dokumentach publicznych, 60% twierdzi, że musiało przedstawić nadmierną ilość dokumentów lub zaświadczeń lekarskich, a 40% twierdzi, że odmówiono im świadczenia lub byli wyśmiewani i nękani przez urzędników.”

Please follow and like us:

Ponad 60 organizacji i grup osób interpłciowych wydało wspólne oświadczenie w sprawie Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11)

My, niżej podpisane organizacje i grupy osóby interpłciowych, doceniamy działania Światowej Organizacji Zdrowia (ŚOZ), które kontynuują tendencję do depatologizowania mniejszości seksualnych i płciowych w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11), która ma zostać zatwierdzona na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w maju 2019 r. Wyrażamy jednak nasze najgłębsze ubolewanie, że ICD-11 odwraca ten trend w stosunku do osób urodzonych ze zróżnicowanymi cechami płci – osób interpłciowych. Spowoduje to dalsze szkody dla osób urodzonych ze zróżnicowanymi cechami płciowymi.

ICD-11 wprowadza język normatywny, aby opisać typy interpłciowości jako „zaburzenia rozwoju płciowego”. Niektóre aktualne materiały w Fundacji ICD-11 wiążą się ze zbędnymi procedurami medycznymi, które naruszają normy praw człowieka. Procedury takie są opisane w kodeksach, które w niektórych przypadkach wyraźnie wymagają plastycznych zabiegów chirurgicznych lub gonadektomii, związanych z przypisywaniem płci, gdzie zalecana jest operacja w celu maskulinizacji lub feminizacji w zależności od technicznych i hetero-normatywnych oczekiwań dotyczących wyników zabiegów chirurgicznych. Takie interwencje wynikają ze stereotypów dotyczących płci.

Tego typu zabiegi i interwencje medyczne, jeśli są przeprowadzone na osobach interpłciowych bez ich świadomej zgody, zostały uznane przez obrońców praw człowieka za szkodliwe i naruszające prawo do integralności cielesnej, niedyskryminacji, równości wobec prawa, prywatności i wolności od tortur, złego traktowania i eksperymentowania. Takie interwencje zostały udokumentowane przez ŚOZ w publikacjach dotyczących zdrowia seksualnego, praw człowieka i prawa oraz eliminowania przymusowej sterylizacji. Zostały również udokumentowane przez obrońców praw człowieka osób interpłciowych, organy monitorujące traktaty ONZ i inne instytucje zajmujące się prawami człowieka.

Organizacje wspólnotowe przedstawiły konkretne propozycje reformy tych kodeksów i nomenklatury, ale nie ma dowodów potwierdzających działania mających na celu rozwiązanie tych problemów.

Wzywamy Światową Organizację Zdrowia do:

1. Zreformowania nazewnictwa i klasyfikacji, aby nie dopuszczać do łamania praw człowieka.
2. Opublikowania jasnych procedur dotyczących zdrowia i praw osób interpłciowych, zapewniając, aby opieka zdrowotna była w pełni zgodna z normami praw człowieka. Musi to wyeliminować procedury mające na celu zmianę cech płciowych osób urodzonych z odmiennymi cechami płciowymi bez ich dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody, chyba że jest to konieczne, aby uniknąć poważnej, pilnej i nieodwracalnej szkody dla zainteresowanych osób.
3. Ustanowienia jasnych wytycznych w sprawie zakończenia łamania praw człowieka przez środowisko medyczne, w tym w odniesieniu do osób interpłciowych.
4. Wprowadzenia zagadnień dotyczących interpłciowości do wszystkich odpowiednich dokumentów WHO, w tym dotyczących zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych, położnictwa, dzieciństwa i dojrzewania, zdrowia układu moczowo-płciowego, genetyki, sportu, okaleczania narządów płciowych i edukacji medycznej.
5. Zapewnienia równego dostępu do zabiegów naprawczych i pomocy w zakresie bieżących potrzeb zdrowotnych w ramach działań promujących powszechną ochronę zdrowia.
6. Zorganizowania i / lub udziału w międzynarodowym spotkaniu na temat zdrowia osób interpłciowych i praw człowieka we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim.

Więcej na https://ihra.org.au/35299/joint-statement-icd-11/

Please follow and like us:

“Jak wspierać interpłciowe dzieci?”

Specjalnie dla rodziców i opiekunów, których dzieci urodziły się z ciałem niewpisującym w społeczną klasyfikację ciała żeńskiego bądź męskiego broszura “Jak wspierać interpłciowe dzieci?” opracowana przez IGLYO, OII Europe i EPA jest teraz dostepna po polsku dzięki KPH . Broszurę można pobrać TUTAJ

Please follow and like us: